top of page

​​054 - 5676241

טכנו מ.א.ג
פיתוח והתאמת אביזרים לאנשים עם צרכים מיוחדים

מדריכים

תאריך: 10-2015

 שימוש באייפד - נעילת אפליקציות
​סרט וידאו המסביר כיצד להגביל עבודה עם האפליקציה אחת בלבד

תאריך: 08-2013

אישור על רכישה בחנות ה-AppStore
​כיצד למצוא את אישור הרכישה של אפליקציה מן ה-AppStore

תאריך: 03-2013

מדריך לעבודה עם התוכנה iReflector
​תוכנה המאפשרת חיבור האייפד למחשב בצורה אל-חוטית. התוכנה רצה חופשי למשך 10 דקות. בתוך המסמך ניתן למצוא קישור להורדת התוכנה.

תאריך: 03-2013

איך לחבר את האייפד למקרן
​פירוט האפשרויות השונות לחיבור האייפד למקרן.

אפליקציה לתת"ח - iMyVoice
​אוסף של סרטי וידאו המסבירים כיצד לעבוד עם האפליקציה.

תאריך: 01-2013

עודפים / יד 2

מעיל גשם

פלט תקשורת

bottom of page