top of page

​​054 - 5676241

טכנו מ.א.ג
פיתוח והתאמת אביזרים לאנשים עם צרכים מיוחדים

תקנון

15%

OFF

1.הצעת מחיר:
הצעת המחיר תשלח בפקס או במייל. תוקף ההצעה היינה 30 יום אלא אם צוין אחרת. טכנו מ.א.ג רשאית לבצע שינויים במחירים בתנאי שהיא מיידעת את הלקוח בכתב על השינויים שביצעה מאז הפקת הצעת המחיר.
2. הזמנה:
ניתן לבצע הזמנה רק לאחר קבלת הצעת מחיר עם הפריטים הרצויים. ההזמנה תתבצע ע"י חתימת המזמין (כולל חותמת במקרה ומדובר על מוסד) על הצעת המחיר ושליחתה דרך הפקס או מייל לחברת טכנו מ.א.ג.
ציוד ששולם עבורו בכרטיס אשראי דרך האתר, יחשב כביצוע הזמנה.
3. תשלום:
בהזמנת ציוד מחשבים, תוכנות או אביזרי מחשב, ההספקה תתבצע לאחר קבלת מלוא התשלום. במקרה של הזמנת ציוד אחר, החיוב יתבצע לפי דרישות הספק.
אמצעי תשלום יהיה מזומן או באמצעות צ'קים בלבד.
לביצוע תשלום באמצאות כרטיס אשראי, יש לציין זאת מראש.
4. אספקה ומשלוח:
אם לא צויין אחרת, אופן האספקה יקבע ע"י הלקוח כחלק מההזמנה, באחת מן הדרכים הבאות:
א. איסוף עצמי – הקונה יתאם מראש תאריך ושעה לביצוע האיסוף – ללא דמי משלוח
ב. משלוח בדואר או באמצעות שליח, כפי שקבע טכנו מ.א.ג – בתוספת דמי אריזה ומשלוח שיקבעו ויוצגו בהצעת המחיר.
5. זמן משלוח:
הזמנה שהושלמה והיא זמינה במלאי, תשלח בתוך 10 ימי עסקים לכל המאוחר, ממועד השלמת ההזמנה והתשלום בהתאם לתנאי התשלום שנקבעו. טכנו מ.א.ג תעשה מאמץ בכל מקרה לשלוח את המוצרים בהקדם האפשרי.
למזמינים דרך האתר, ההספקה תתבצע תוך 30 ימי עבודה.
6. אחראיות למקרה אבדן/ נזק:
טכנו מ.א.ג אינה אחראית לאבדן או נזק שנגרם למוצרים לאחר שיצאו משליטתה ומחזקתה.
7. ביטול רכישה:
• ניתן לבטל רכישה תוך 48 שעות ממועד ביצוע ההזמנה ובתנאי שטרם נשלחה לקונה, ללא חיוב בדמי ביטול.
• במקרה של ביטול הרכישה לאחר פרק הזמן האמור (בין אם נשלחה לקונה ובין אם לאו), יחולו דמי ביטול בשיעור 5% מסך ההזמנה או 100 ₪, הנמוך מבינייהם.
• במקרה וההזמנה כבר נשלחה לקונה, לא יוחזרו דמי משלוח אם נגבו והאחראיות להחזרת המוצר ל"טכנו מ.א.ג" תחול על הקונה
• הודעה על ביטול הרכישה תבוצע באמצעות דואר אלקטרוני או פקס בלבד.
8. מדיניות החזרות:
לא ניתן להחזיר מוצר שעבורו בוצעה הזמנה מיוחדת מספק בארץ או בחו"ל.
• החזרת מוצר בשל פגם מותרת בתוך 14 יום ממועד ההספקה בתנאים הבאים:
• המוצר הוחזר בשלמותו ובאריזתו המקורית.
• חשבונית/קבלה המעידה על הקניה תצורף למוצר.
• הפגם הינו פגם שהיה קיים במוצר בעת הקניה ושלא נגרם באמצעות שימוש במוצר.
• החזרת המוצר וזיכוי בגינו מסיבה שאינה פגם במוצר תותר בתוך 14 יום ממועד ההזמנה, בתנאים הבאים:
• המוצר הוחזר כשהוא תקין, סגור באריזתו המקורית, כפי שהתקבל,  מבלי שנעשה שימוש בו.
• בהחזרת מוצר בשל פגם, תשיב "טכנו מ.א.ג" את המחיר המלא ששולם בגין המוצר, בצורה שבה ביצע הקונה את התשלום:
o תשלום במזומן – טכנו מ.א.ג תחזיר לקונה את הכסף במזומן
o תשלום בצ'ק – טכנו מ.א.ג תחזיר לקונה את הכסף בצ'ק עם התאריך תואם לתאריך ששולם
• בהחזרה של מוצר שאינה בגין פגם במוצר, ינוכו מסכום הזיכוי בשיעור 5% מסך ההזמנה או 100 ₪, הנמוך מבינייהם, כדמי ביטול, כל עוד לאנפתחה האריזה ולא נעשה בו כל שימוש.
• דמי משלוח לא יוחזרו במקרה של החזרה  והאחראיות להחזרת המוצר ל"טכנו מ.א.ג" תחול על הקונה.
• למען הסר ספק, יודגש כי לא תתקבל החזרה ולא יוחלף מוצר שאינו באריזתו המקורית או שכבר נעשה בו שימוש.
bottom of page