​​054 - 5676241

טכנו מ.א.ג
פיתוח והתאמת אביזרים לאנשים עם צרכים מיוחדים

אפליקציות

תוכנות ומשחקים

ריפוי בעיסוק

מוצרים

תקשורת

1/1

Techno M.A.G - e-mail: t-mag@bezeqint.net; tel: 972-54-5676241; fax: 972-4-6521025