top of page
קרוסלת צלילים

קרוסלת צלילים

₪234.00 Regular Price
₪200.00Sale Price
תוכנה סיבה ותוצאה. 
מאפשרת הפעלה בעזרת מתגים.
דרישות: מע' הפעלה Windows Xp ומעלה
משלוח: חינם
  • Details

    "קרוסלת צלילים" מאפשר בחירת אובייקט והשמעת הצליל המצורף לו. ניתן לסובב את הגלגל בעזרת מתג אחד או שניים ו/או בעזרת עכבר או מסך מגע. לאחר שהתמונה נבחרה והצליל המתאים נשמע, התמונה מתחלפת. "קרוסלת צלילים" מאפשרת התאמה של מספר תמונות רצוי(2-4 תמונות באותו הזמן). בצורה כזאת ניתן ליצור משחקים מותאמים לתלמיד אישית.
    ניתן גם לכלול במשחק, באופן אופציונלי, תמונות וצלילים אישיים. התוכנה מגיעה עם משחקים מוכנים של תמונות, צבעים ומספרים. (קיימת סריקה אודיטורית) ."קרוסלת צלילים" יכולה לשמש גם כמשחק התאמה בין אובייקטים. כאשר נבחרת האפשרות "התאמה", אחת התמונות המופיעה בגלגל, תופיע גם במרכז. כעת התלמיד צריך להתאים בין התמונה שבמרכז הגלגל לבין אחת התמונות שבצד. סטטיסטיקה על אחוזי ההתאמות הנכונות או שגויות, נשמרים אופציונלי לפיקוח על התקדמות התלמיד.
bottom of page