top of page
משחקים עם מתג אחד

משחקים עם מתג אחד

₪220.00Price
משחקים שכולנו נהנינו לשחק אותם כילדים, כעת מותאמים לעבודה עם מתג אחד. כדי שכולם יוכלו להנות מהם .מתאים במיוחד לבעיות מוטוריות קשות עם יכולת קוגניטיוית המתאימה לגיל הכרונולוגי.
משחקים כאשר ארבעה מהם ניתנים לשחק גם עם 2 שחקנים, כל אחד בעל מתג אחד
•כל המשחקים ניתנים להפעלה ע"י מתג אחד
•כל פעילות מתחילה בצורה פשוטה ונעשית יותר ויותר מאתגרת.
•4 אפשרויות עבודה בשביל משתמשים עם מגוון מוגבלויות, כולל סיבה ותוצאה. אפשרות כיוון הרקע של המשחק לרקע פשוט כהה עם צורות מבריקים על מנת לגרום לפעילויות להיראות יותר טוב
•מסך עשרת המשחקים הטובים יראה תמיד את עשרת המשחקים האחרונים .
bottom of page